Μέθοδοι πληρωμής

Μέθοδοι πληρωμής

Για να προσθέσετε μια μέθοδο πληρωμής:

  1. Μεταβείτε στο Προφίλ και επιλέξτε Μεθόδους πληρωμής.
  2. Κάντε κλικ στην Προσθήκη νέας κάρτας και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
  3. Αποθήκευση αλλαγών.

Για να αλλάξετε μια υπάρχουσα κάρτα:

  1. Μεταβείτε στις Μεθόδους πληρωμής και επιλέξτε Αλλαγή τρέχουσας κάρτας.
  2. Εισαγάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας.
  3. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας.

Για να διαγράψετε μια υπάρχουσα κάρτα:

  1. Μεταβείτε στις Μεθόδους πληρωμής και επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να διαγράψετε.
  2. Κάντε κλικ στις τρεις τελείες δίπλα στα στοιχεία της κάρτας σας και επιλέξτε Διαγραφή κάρτας